Priceperile motrice

Priceperile motrice denumite și „abilități” sunt acțiuni motrice însușite în ontogeneza umană, prin exersare sistematică, constând în capacitatea de folosire eficientă a deprinderilor motrice cunoscute în condiții variabile și neprevăzute. Exprimă măiestria motrică a indivizilor umani, mai ales în situații competitive.

Cuvântul provine din latinescul percipere = îndemânare, iscusință.

Caracteristici:

 • nivelul de manifestare a priceperilor depinde de plasticitatea scoarței cerebrale;
 • sunt componente neautomatizate ale activității voluntare;
 • priceperile complexe sunt dependente de experiența motrică anterioară; exprimă maieștri practica în condiții variabile.

Clasificare:

 • priceperi elementare (complet automatizate – caracter ciclic: mers, alergare, înot, ciclism, etc.) – reprezintă prima fază a învățării unei acțiuni; constă în capacitatea individului uman de a recepționa ceva nou (de exemplu o deprindere motrică care urmează să se învețe);
 • priceperi complexe (parțial automatizate – sporturi aciclice gimnastică, sărituri, aruncări, box, lupte, etc.);
 • superioare, care constau în valorificarea deplină a întregului complex de activități motrice și intelectuale ale unui subiect; sunt caracterizate de o mare complexitate structural-funcțională înglobând cunoștințe teoretice, experiența personală, deprinderi motrice diferite, toate putând fi actualizate, mobilizate și selectate pentru rezolvarea unor situații complexe și schimbătoare;
 • specific celor două tipuri de priceperi este aspectul conștientizării situației motrice și alegerea în consecință a mijloacelor optime pentru rezolvarea acesteia.
 • realizarea priceperilor motrice reprezintă o finalitate a pregătirii specifice activității de educație fizică și sport.

Factori:

 • conștientizarea și aprecierea cât mai exactă a sarcinii motrice;
 • volumul deprinderilor motrice cunoscute de individ;
 • experiența motrică a individului;
 • capacitatea de generalizare, memoria, imaginația, creativitatea manifestate de individ.

BIBLIOGRAFIE