Parcursurile aplicativ-utilitare

Parcursurile aplicative sunt o formă combinată de deprinderi motrice, caracterizate prin diversitatea instalațiilor, obiectelor dispuse într-o anumită succesiune, succesiune determinată de scopul urmărit. Aceste parcursuri sunt mijloace eficiente de realizare a multiplelor sarcini ale educației fizice școlare, având efecte deosebite pe plac psiho-comportamental.

Caracteristici:

 • pot fi realizate cu colective de toate vârstele și pot fi organizate în orice condiții;
 • contribuie la fixarea și consolidarea deprinderilor motrice de bază, aplicative și cele specifice diferitelor ramuri sportive; se poate realiza o interdependență între deprinderi;
 • au valoare aplicativă, formativă și prezintă o atractivitate deosebită; rolul formativ al parcursurilor se evidențiază în momentul în care profesorul valorifică posibilitățile fiecărui elev, cultivă atitudinea participativă a tuturor elevilor, dezvoltă voința, disciplina, perseverența, încrederea în forțele proprii, dorința de autodepășire și autocontrolul;
 • determină o participare emoționala a elevilor;
 • permite organizarea în forme de întrecere (ștafeta, torent);

Cerințe organizatorice:

 • respectarea particularităților colectivului de elevi: vârsta, sex, nivel de pregătire;
 • stabilirea sarcinilor parcursurilor în funcție de obiectivele urmărite în lecție: 1-2 deprinderi pentru învățământul preprimar, 2-3 deprinderi pentru cel primar;
 • gradarea judicioasă a efortului; se stabilește raportul dintre volum și intensitate; se recomandă mărirea progresivă a efortului prin mărirea mai întâi a volumului și apoi a intensității;
 • controlul în permanență a stării de funcționare a aparatelor și instalațiilor folosite, asigurarea locului de aterizare cu saltele pentru sărituri și escaladări.

Cerințe metodice:

 • exercițiile utilizate în parcursul aplicativ trebuie să fie cunoscute;
 • trebuie alternate elementele dinamice cu cele mai puțin dinamice; alternarea celor dificile cu cele mai ușoare;
 • asigurarea unei încălziri specifice înaintea începerii parcursului;
 • evitarea folosirii unor structuri dificile la sfârșitul parcursului;
 • parcursurile se pot schimba cât mai des, fie prin introducerea unor aparate noi, fie prin modificarea funcționalității aparatelor existente și a exercițiilor;
 • controlul permanent al adaptării la efort prin înregistrarea F.C.

Posibilități de dozare prin reglarea:

 • lungimii traseului, repetarea acestuia (minim 3x);
 • numărului de obstacole, caracterul acestora, înălțimea acestora;
 • elemente de îngreunare;
 • vitezei de deplasare.

Procedeele de organizare a parcursurilor:

 • grupe paralele;
 • banda rulantă (continuă);
 • torent.

Locul parcursurilor aplicative în lecția de educație fizică:

 • în partea pregătitoare: în momentul de pregătire a organismului cu obstacole joase; trebuie să vizeze dezvoltarea fizică armonioasă;
 • în partea fundamentală, atât pentru cosolidarea deprinderilor motrice cât și pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice;
 • în partea de încheiere: în momentul de revenire a organismului parcursurile vor avea un tempo lent cu caracter de destindere și relaxare.

BIBLIOGRAFIE