Cunoștințele de specialitate

Cunoștințele de specialitate reprezintă reflectarea în conștiința celor ce practică exerciții fizice – sub forma unor percepții, reprezentări, reguli, principii – a fenomenelor propriei activități de educație fizică și sport, precum și a interdependenței acestora.

Cunostințele de specialitate:

 • sunt de natură teoretică;
 • pentru transmiterea lor se prevăd lecții teoretice sau se transmit în timpul procesului de instruire, pe cale verbală sau intuitivă;
 • au rol în conștientizarea elevilor;
 • se referă la întreaga sferă de practicare a exercițiilor fizice;
 • ajută la formarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor și priceperilor motrice și la dezvoltarea calităților motrice.

Tipuri (categorii) de cunoștințe teoretice care pot fi transmise în procesul practicării exercițiilor fizice:

 • argumente privind importanța practicării exercițiilor fizice;
 • denumirile principalelor segmente ale corpului uman, a grupelor musculare și articulațiilor;
 • elemente privind pozițiile, planurile și posibilitățile de mișcare ale segmentelor corpului;
 • regulamente de practicare a disciplinelor sportive;
 • elemente minimale privind efortul de natură psiho-fizică (parametrii, dozare, etc.) și ecoul său la nivel funcțional (frecvența respiratorie și frecvența cardiacă);
 • reguli privind conceperea, organizarea și desfășurarea în condiții de eficiență, a activității de practicare a exercițiului fizic;
 • denumirea elementelor și procedeelor tehnice, a acțiunilor tactice specifice anumitor discipline sportive;
 • reguli de igienă individuală și colectivă care trebuie respectat înainte, în timpul și după desfășurarea activității de educație fizică;
 • reguli de nutriție asociate efortului fizic;
 • reguli de alcătuire a complexelor de influențare selectivă a aparatului locomotor;
 • reguli privind mecanismele de executare și exersare a acțiunilor motrice specifice activității desfășurate;
 • recorduri, performanțe, personalități din lumea sportului;
 • elemente de istoria și filozofia educației fizice și sportului (olimplism, mișcare olimpică, jocuri olimpice, etc.);
 • organizarea de întreceri, competiții sportive, etc.

Metodologia formării cunoștințelor de specialitate.

Aceste cunoștințe se formează de regulă simultan cu procesul de exersare a exercițiilor fizice.

Metode:

 • explicația, dialogul, expunerea, convorbirea. În aplicarea acestor metode trebuie să se țină cont de:
  • categoriile de cunoștințe transmise;
  • particularitățile elevilor cu care se lucrează;
  • temele și obiectivele lecției.

Cerințe:

 • atenție deosebită utilizării unei terminologii adecvate;
 • transmiterea unor indicații metodice, însoțite de argumente logice, care să ajute subiecții să înțeleagă utilitatea anumitor exerciții, a ordinii și dezvoltării lor;
 • valorificarea optimă a timpului alocat lecției pentru transmiterea acestor cunoștințe;

Aceste cunoștințe de specialitate pot fi însușite și în afara lecției de educație fizică, dirijat, prin temele pentru acasă pe care le formulează profesorul (întocmirea de referate cu conținut sportiv) sau prin recomandări privind vizionarea sau participarea la anumite competiții sportive – spontan, ca urmare a mediatizării fenomenului sportiv.

BIBLIOGRAFIE