Calitățile motrice – aptitudinile motrice

Calitățile motrice sunt însușiri ale organismului uman, care se pot dezvolta/educa în ontogeneză. Se mai numesc și „calităti fizice”. Sunt de două categorii: de baza și specifice.

Calitățile motrice reprezintă însușiri ale organismului, concretizate în capacitatea de efectuare a acțiunilor de mișcare cu anumiți indici de forță, viteză, îndemânare și rezistență (I. Siclovan).

Calitățile motrice sunt de două feluri:

  1. calități motrice de bază: viteza, rezistența, forța, îndemanarea și suplețea;
  2. calități motrice specifice anumitor ramuri sportive, reprezentate prin combinații ale calităților motrice de bază.

Orice act motric sau acțiune motrică implică în efectuarea lor toate calitățile motrice, dar cu pondere diferită.

Dezvoltarea/educarea calităților motrice se realizează – spre deosebire de însușirea cunoștințelor de specialitate – pe baza mobilizării resurselor energetice ale organismului, deci prin efort sistematic de tip nervos (atenție, memorie, etc.) și muscular.

Dezvoltarea calităților motrice – rol și importanță:

  1. influențează favorabil indicii marilor funcțiuni, motricitatea generală, calitățile volitive;
  2. au un rol important în procesul dezvoltării fizice corecte și armonioase, contribuie la întărirea sănătății;
  3. se poate acționa segmentar, pentru dezvoltarea calităților motrice deficitare (corectarea deficiențelor fizice);
  4. valorifică superior aptitudinile organismului uman;
  5. aflându-se într-o strânsă interdependență cu deprinderile motrice, favorizează însușirea acestora, iar exersarea deprinderilor are ca efect creșterea indicilor calităților motrice;
  6. calitățile motrice sunt interdependente în sensul că dezvoltarea uneia, împlica influențe asupra altei călități;
  7. cel mai adesea, calitățile motrice sunt combinate cu ponderi diferite, specifice ramurilor sportive;
  8. se manifestă diferențiat pe sexe și au pondere variabilă cu vârsta.

BIBLIOGRAFIE