Calitatea motrică – forța

Forța reprezintă „capacitatea organismului uman de a învinge o rezistență internă sau externă prin intermediul contracției musculare (A. Dragnea, 1993).

Formele de manifestare ale forței:

 1. în funcție de masa musculară implicată:
  • forța generală – cu participarea principalelor grupe musculare;
  • forța locală – cu participarea a una sau câteva grupe de mușchi.
 2. în funcție de activitatea prestată:
  • forța generală – solicitată în general de activitatea cotidiană a individului;
  • forța specifică – dezvoltată de actele motrice implicate într-un anumit tip de activitate.
 3. în funcție de lucrul mecanic efectuat:
  • forța dinamică (izotonică) – apare atunci când prin contracție musculară se efectuează lucrul mecanic; se subîmparte în: forța maximă, forța – viteză și rezistență – forța dinamică;
  • forța statică – apare în condițiile contracției izometrice, fără efectuarea de lucru mecanic, ci doar cu dezvoltarea de tensiune internă;
  • forța mixtă – pentru învingerea rezistenței alternează contracțiile musculare statice cu cele dinamice.
 4. în funcție de modificările care apar la nivelul fibrelor musculare în timpul contracției se poate vorbi despre:
  • forța izometrică (statică) – mușchiul nu își modifică lungimea;
  • forța pliometrică (în regim de cedare) – cu creșterea lungimii fibrelor;
  • forța miometrică (în regim de învingere) – cu scurtarea lungimii totale a fibrelor musculare;
 5. raportată la greutatea corporală, se poate vorbi despre:
  • forța absolută – când forța dezvoltată nu ia în considerare greutatea corporală;
  • forța relativă – când forța dezvoltată este raportată la greutatea corporală.
 6. în funcție de combinarea cu alte calități motrice:
  • forța în regim de viteza (forța explozivă);
  • forța în regim de rezistență;
  • forța în regimul capacităților coordinative.

Factori ce condiționează forța:

 • factori centrali:
  • capacitatea de concentrare a proceselor nervoase fundamentale;
  • capacitatea de coordonare a mușchilor (coordonare intramusculară, coordonare intermusculară);
  • nivelul tonusului muscular;
 • factori periferici:
  • diametrul mușchiului implicat în contracție (grosimea, secțiunea transversală a fibrei musculare este direct proporțională cu valoarea forței);
  • lungimea mușchiului și unghiului dintre segmente;
  • volumul mușchiului;
  • structura mușchiului (prezența fibrelor rapide fazice favorizează dezvoltarea forței);
  • rezervele energetice (cantitatea de ATP și CP);
 • factori psihici:
  • motivația;
  • stările emoționale;
  • concentrarea atenției;
  • voința;
 • factori metodici:
  • intensitatea contracției musculare;
  • durata sau amplitudinea contracției musculare;
 • factori de mediu:
  • radiațiile ultraviolete favorizează acțiunea glandelor suprarenale, care mobilizează hormonii sexuali masculini.

Procedee metodice de dezvoltare – educare a forței:

 1. procedeul „cu greutăți” – inclusiv propriul corp;
 2. procedeul în circuit;
 3. procedeul izometriei;
 4. procedeul power-training;
 5. procedeul contracțiilor musculare izotonice intense și rapide;
 6. procedeul eforturilor repetate până la refuz.

Cerințe în instruire:

 • la vârsta preșcolară se va evita antrenamentul de forță pură;
 • între 6-7 ani și 10 ani se vor folosi exerciții dinamice de dezvoltare a forței, evitându-se cele statice;
 • până în jurul vârstei de 11-12 ani, atât la fete cât și la băieți, se înregistrează o evoluție asemănătoare a indicilor de forță;
 • între 10 și 14-15 ani se pot utiliza exerciții în care încărcătura este propriul corp sau greutăți de circa 1-2kg.;
 • peste 14 ani, se pot folosi chiar exerciții cu încărcături ce depășesc greutatea corporală a subiecților (L. Baroga, 1980).

BIBLIOGRAFIE