Aceasta lucrare si sursa de informatii este rodul terenului fertil creat de predecesorii nostri, intemeietori ai teoriei si didacticii educatiei fizice si sportului in tara noastra, fata de care ne exprimam recunoasterea si consideratia: Ion Siclovan, Elena Firea, Gheorghe Carstea, Valentina Epuran, Ion Todan, Petrica Dragomir, Mihai Epuran, Valentina Hoghidan, Marin Barjega, Alexandru Mogos, Gheorghe Mitra, Adrian Dragnea, Aura Bota, Silvia Teodorescu, Monica stanescu, Sorin Serbanoiu, Virgil Tudor.

BIBLIOGRAFIE TEORIA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

 1. ADLER A. (1995), Psihologia scolarului greu educabil, Editura IRI, Bucuresti;
 2. BARBU C., STOICA M. (2000), Atletism – metodica predarii exercitiilor de atletism in scoala, Editura Printech, Bucuresti;
 3. BARZEA C. (1997), Arta si stiinta educatiei, Editura EDP, Bucuresti;
 4. BOTA A. (2004), Activitati motrice de timp liber, Note de curs ANEFS, Bucuresti;
 5. BOTA C. (2000), Ergofiziologie, Editura Globus, Bucuresti;
 6. CARSTEA G. (2000), Didactica educatiei fizice, ANEFS, Bucuresti;
 7. CARSTEA Gh. (1999), Educatia fizica – fundamente teoretice si metodice, Casa de editura Petru Maior, Bucuresti;
 8. CARSTEA Gh. (1993), Teoria si metodica educatiei fizice si sportului, Editura Universul, Bucuresti;
 9. COJOCARU V.M. (2002), Teoria si metodologia instruirii, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti;
 10. COLIBABA-EVULET D., BOTA I. (1998), Jocuri sportive – Teorie si metodica, Editura Aldin, Bucuresti;
 11. CORNESCU V., MIHAILESCU I., STANCIU S. (1994), Management – teorie si practica, Editura Actami, Bucuresti;
 12. COUBERTIN P. (1986), Textes choisis CIO, New York;
 13. CRISTEA S. (1998), Dictionar de termeni pedagogici, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti;
 14. DEMETER A. (1980), Bazele fiziologice si biochimice ale calitatilor fizice, Editura Sport – turism, Bucuresti;
 15. DRAGNEA A. (1996), Antrenament sportiv, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti;
 16. DRAGNEA A., BOTA A. (1999), Teoria activitatilor motrice, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti;
 17. DRAGNEA A. (2002), Teoria educatiei fizice si sportului, Editura Fest, Bucuresti;
 18. DRAGNEA A. (2001) Ghid metodologic pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de educatie fizica si sport la copiii institutionalizati (7-14 ani), Programe si aplicatii, Bucuresti;
 19. DRAGNEA A. (1984), Contributii privind directiile de optimizare a lectiei de educatie fizica prin prisma teoriei sistemelor, Revista EFS, Bucuresti;
 20. DRAGNEA A., TEODORESCU S. (2002), Teoria sportului, Editura Fest, Bucuresti;
 21. DRAGOMIR P., SCARLAT E. (2004), Educatia fizica – repere noi, mutatii necesare, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti;
 22. DURAND G. (1965), L’utilisation des actives physiques et sportives por l’observation et la readaption des jeunes delinquants, Actes du Congres International de Psychologie du Sport, Roma;
 23. EPURAM M., EPURAN V. (1975), Functiile principale ale activitatilor corporale, Revista de EFS, Bucuresti;
 24. EPURAN M. (1996), Modelarea conduitei sportive, Editura Sport – turism, Bucuresti;
 25. EPURAN M. (1968), Psihologia sportului, Editura CNEFS, Bucuresti;
 26. FIREA E. (1979), Metodica educatiei fizice scolare in invatamantul liceal, profesional, superior, special, ANEFS, Bucuresti;
 27. FIREA E. (1997), Abordarea sportului din perspectiva axiologica, Revista Stiinta sportului, Bucuresti;
 28. GRIGORE V. (2003), Gimnastica – manual pentru cursul de baza, Editura Bren, Bucuresti;
 29. GRIGORE V, NICULESCU G. (2004), Gimnastica acrobatica – elemente si modele, Editura Bren, Bucuresti;
 30. HORGHIDAN V., MITRACHE G., TUDOS S. (2001), Psihologie normala si patologica, Editura Globus, Bucuresti;
 31. Horghidan V. (2000), Problematica psihomotricitatii, Editura Globus, Bucuresti;
 32. HOTARAREA GUVERNULUI – 239/01.04.1999, 405/04.08.1997, 823/20.09.1996;
 33. HOTZ A. (1994), Gandure legate de coaching ca dialog intre parteneri contractuali, Berlin;
 34. IFRIM M. (1986). Antropologie motrica, Editura Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti;
 35. JOITA E. (1998), Eficienta instruirii, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti;
 36. KIRITESCU C. (1964), Palestrica, Editura UCFS, Bucuresti;
 37. TODAN I., IANCU H. (1999), Istoria educatiei fizice si sportului, ANEFS, Bucuresti;
 38. TUDOR V. (2001), Evaluarea in educatia fizica scolara, Editura Printech, Bucuresti;
 39. TUDOS ST. (2000), Criterii psihologice in fundamentarea si structurarea pregatirii sportive, Colectia PAideia, Bucuresti.

BIBLIOGRAFIE ATLETISM

 1. Gheorghe, D., Atletism. Tehnica probelor. Editura Alexandru 27, Bucureşti, 2002;
 2. Kiriţescu, C., Palestrica. Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977;
 3. Nicu, A. şi colab. Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România, vol. IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, pag. 165, 206-207;
 4. Nicu, A., Istoria exerciţiilor fizice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006;
 5. Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;
 6. Regulamentul concursurilor de atletism, FRA, Bucureşti, 2002;
 7. Raţă, G. Atletism Tehnică, Metodică, Regulament, Editura Alma Mater, Bacău, 2002;
 8. Sabău, E., Monea, G. Atletism. Tehnica şi metodica probelor, Editura BREN, Bucureşti, 2007;
 9. Tatu, T., Plocon, E., Atletism, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.

BIBLIOGRAFIE NUTRITIE SI SANATATE

 1. Ghid pentru alimentatia sanatoasa, coordonator Mariana Graur, Editura Performantica; Iasi, 2006
 2. Arumugan M et al.: Enterotypes of the Human Gut Microbiome; Nature, 473, 2011
 3. Knights D et al.: Rethinking ’’Enterotypes’’; Cell Host & Microbe, Vol.16, 2014
 4. Wu GD et al.: Linking Long-Term Dietary Patterns with Gut Microbial Enterotypes; Science 334, 2011

BIBLIOGRAFIE SCHI FOND

 1. Wilhelm Grosz – polivalenta sportiva – schi fond, 2015